Sektionen för transplantationskirurgi

Vid sektionen för transplantation utförs njur-, pankreas- samt ö-cellstransplantationer. Första njurtransplantationen i Uppsala gjordes 1968 och årligen utförs ungefär 120 njurtransplantationer, ett 20-tal pankreastransplantationer samt tiotalet ö-cellstransplantationer. De senare till patienter med svårbehandlad diabetes typ 1.

Njurtransplantationsverksamheten är den näst största i Sverige i sitt slag och vi bedriver den största pankreas- och ö-cellstransplantationsenheten. Vi bedriver även klinisk forskning med inriktning på diabetes, immunologi samt organdonation.

Vid sektionen arbetar sju fast anställda läkare, varav en är specialist inom njurmedicin.