Om verksamheten

Verksamhetsområde kirurgi har drygt 300 anställda medarbetare och bedriver öppen och slutenvård av patienter med kirurgiska sjukdomar.

I vårt uppdrag ligger att ansvara för både länssjukvård och högspecialiserad vård av riks och regionpatienter samt de från utlandet. Vi bedriver dessutom forskning, utbildning och utveckling.

Verksamheten är indelad i följande olika sektioner där slutenvård och öppenvård är placerade på olika mottagningar och avdelningar;

  • Bröst och endokrinkirurgi
  • Esofagus-ventrikel (matstrupe och magsäckskirurgi)
  • Kirurgisk akutvård och trauma 
  • Kolorektalkirurgi (grov och ändtarmskirurgi)
  • Kärlkirurgi
  • Lever-galla-pankreas (lever-galla-bukspottkörtelkirurgi)
  • Transplantationskirurgi