Inför operation

Operationen utförs på dag- och kortvårdskirurgi avdelningen på Samariterhemmet.

Förändringens storlek och läge i bröstet avgör val av operationsmetod. Detta går din läkare noggrant igenom med dig före operation. Oftast räcker det med att ta bort en "tårtbit" av bröstet. Ibland måste hela bröstet tas bort. Det beror bland annat på vilken sorts bröstcancer det är och vad man själv vill.

Hitta till avdelningenBild på steg i golvet till operation
Följ de blå röda fötterna i golvet när du kommer innanför entrén på Samariterhemmet. De leder dig till kortvårds- och uppvakningsavdelningen. Ring på ringklockan så kommer vårdpersonalen och öppnar åt dig. Personalen kommer att hjälpa dig med förberedelser och information inför ingreppet. Du får träffa läkaren som ska operera dig samt narkosläkaren som ansvara för din sövning.

Ta med dig kallelse, giltig ID-handling och eventuellt frikort. Du får betala en patientavgift för ditt besök som skickas med faktura hem till dig.