Kurser

Som universitetssjukhus erbjuder vi årligen flera olika kurser och utbildningar för såväl specialister som ST-läkare i kirurgi. Utöver distansutbildningar i kolorektalkirurgi, kärlkirurgi och övre gastrokirurgi ges även ATLS och kurser i Svensk Kirurgisk Förenings (SKF) regi som KUB-kurser, basal kirurgisk teknik och bakjourskurs i akut kärlkirurgi och traumakirurgi.