Forskning och utbildning

Stort engagemang i forskning och utbildning
Vårt mål är att ha kvalitet i absoluta toppklass och driva forsknings- och utvecklingsarbete inom bland annat öppen, minimalinvasiv och interventionell kirurgi, omvårdnad, samt epidemiologisk och tumörbiologisk forskning. Alla medarbetare är i varierande omfattning engagerade i forskning och undervisning inom Institutionen för kirurgiska vetenskaper vid Uppsala Universitet. Vid verksamheten utbildas varje år läkarstuderande, biomedicinare och studenter i specialistsjuksköterskeprogrammen.