För dig som är remittent

Samtliga telefonförfrågningar sker via sjukhusets
växel 018- 611 00 00.

Akuta interna och externa förfrågningar

Kirurgi
Dagtid vardagar söks kirurgens dagbakjour.
Jourtid söks i första hand kirurgens mellanjour och i andra hand kirurgens bakjour.

Trauma
Vid trauma dagtid och jourtid söks traumajouren

Kärlkirurgi
Vid kärlkirurgiska frågeställningar söks primärjouren i kärlkirurgi

Transplantation
Vid frågor rörande tranplanterade patienter söks tranplantationsjouren

Icke-akuta interna och externa förfrågningar
Konsulter, som nås via växeln, finns inom bröst- och endokrinkirurgi, kolorektalkirurgi, leverkirurgi, pankreaskirurgi, esofagus/ventrikelkirurgi (inklusive obesitas) och transplantation.