Innovation Akademiska

Välkommen till Innovation Akademiska
Vad gör vi?

Innovation Akademiska är en del av Akademiska sjukhuset och verkar för att hela sjukhuset ska vara en öppen test- och utvecklingsmiljö för företag och innovatörer som vill möta användare och vårdmiljöer.

Vi stöttar också sjukhusets, och hela Region Uppsalas, interna innovatörer på deras resa med att utveckla en färdig produkt eller tjänst som ska användas i vården.

Har du en idé, kontakta oss!
innovation@akademiska.se