Innovation Akademiska

 Innovation Akademiska är en del av Akademiska sjukhuset och verkar för att hela sjukhuset skall vara en öppen test- och utvecklingsmiljö för företag och innovatörer som vill möta användare och vårdmiljöer.

hjulet   

Aktuellt:

 

Banner

Nu har Swelifes MedTech4Healths gemensamma utlysning Project Proposals to Improve Health/ Projekt för bättre hälsa öppnat.

Information och ansökan

Från 2017 ska Innovation Akademiska övergå från att drivas som projekt till att bli en permanent del av landstingets verksamhet. Det beslutade sjukhusstyrelsen.

 Innovation Akademiska är med i NoTeb (Nordic Test beds), ett samarbetsprojekt med andra nordiska testbäddar i syfte att bygga en struktur för att hjälpa företag att testa och utvärdera medicintekniska lösningar i sjukvårdsmiljö. I NoTeb finns just nu möjlighet för företag att ansöka om att få testa sin idé hos någon/några av de nordiska testbäddarna. Sista ansökningsdag är 31 oktober
Information och ansökningsblankett

Rapport om värdet av innovationer i vården

Sök verifieringsstöd genom UIC

Frågor och svar angående appen Diabetes Dialog

Behöver ditt företag kompetensförstärkning? Den 1 februari 2016 öppnar ytterligare en utlysning av medel från det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health

Mobilapp gör vården mer tillgänglig för unga med diabetes.

 

 

 

 

 

Innovation Akademiska i projektet Nordisk testbädd

Akademiska testbädd för ny alkoholmätare

En trådlös alkomätare och mobilapp kan snart bli ett nytt hjälpmedel för personer med alkoholberoende att hålla sig nyktra. I oktober påbörjas en klinisk studie på Akademiska sjukhuset i syfte att utvärdera den nya tekniken. Det är ett exempel på hur sjukhuset fungerar som testbädd för ny medicinsk teknik.

Virtuella sjukhusbesök för unga diabetiker

Repotage om Innocent på SVT Nyheter