Läkarkandidatmottagning

Har du en akut infektion? Då är du är välkommen att kontakta infektionsklinikens undervisningsmottagning.

Vuxna patienter med akuta infektioner som pågått mindre än en vecka kan kontakta infektionsmottagningen på Akademiska sjukhuset,  ingång 33. Du undersöks av läkarkandidat tillsammans med infektionsläkare. Undersökningen tar ungefär dubbelt så lång tid som ett ordinärt läkarbesök.

Läkarbesöket är kostnadsfritt.

Mottagningen pågår vissa dagar i veckan under vårterminen. Du ringer telefonnummer 018-611 56 36 från kl 9.30 så bokar vi in dig på första lediga tid.