Infektionsmottagning 1 - akut infektionsmottagning

Infektionsmottagning 1 är en akut mottagning för vuxna personer med misstänkt akut infektionssjukdom, som ej kan handläggas inom primärvården. Till oss kan du komma om du är akut sjuk eller om din läkare skickat en remiss till oss.

Vi behandlar bland annat allvarliga urinvägsinfektioner, tropiska infektioner, lunginflammation och hjärnhinneinflammation.

Vi har öppet dagligen från kl 7.00 till 19.00.

I första hand ska du kontakta din vårdcentral eller ringa 1177. Vad gäller barn så hänvisar vi de flesta till barnavårdcentral, barnläkare, husläkare och barnsjukhuset. Om ditt barn har vattkoppor eller behöver en bedömning av infektionsläkare på Akademiska sjukhuset bokar vi en tid hos oss.

Ring oss före ankomst
Vid ett akutbesök på infektionsmottagningen kan det vara bra att ringa till oss innan ankomst, så att vi kan bedöma smittsamheten. Vid misstänkt luftburen smitta som influensa och vattkoppor finns en ringklocka vid ingång 32 som den sökande ska ringa på. Då finns möjlighet att komma in på ett rum genom en separat dörr, så att man inte kommer in i väntrummet och riskerar att smitta andra patienter.

Om vår verksamhet
På infektionsmottagningen har vi undersökningsrum med isoleringsmöjligheter för patienter med misstänkt smittsamma sjukdomar, som exempelvis influensa, vattkoppor och smittsamma mag- och tarminfektioner.

Vi har även planerad verksamhet med läkarbesök för utredning och uppföljning av infektionssjukdomar, och öppenvård där patienten återkommer regelbundet för behandling. En annan verksamhet som bedrivs här är sår- och gangränmottagning, där ortoped- och infektionsläkare gemensamt bedömer patienter med infekterade långvariga sår.