Infektionsmottagningar

Ingång 30
Välkommen till infektionsmottagningen. Vi finns i hus 30, ingång 33.

Vi behandlar patienter med många typer av infektionssjukdomar. Allt ifrån allvarliga urinvägsinfektioner och lunginflammationer till rosfeber, men även mindre vanliga sjukdomar som hjärnhinneinflammation, hepatit och HIV. Ibland kommer patienter med tropiska infektioner som till exempel malaria.

Här arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, läkare och medicinska sekreterare. Vi har även en kurator som är knuten till oss.

Infektionsmottagningen har akutmottagning, planerade mottagningar och vaccinationsverksamhet. Infektionsmottagningen består av två mottagningar: infektionsmottagning 1 och infektionsmottagning 2.