Reumatolog- och hudavdelning 30B1

Avdelningen delas med Reumatologen.

På avdelningen vårdas patienter där det medicinska tillståndet kräver omvårdnad , behandling och observation i slutenvård.

Patienter kommer både från Uppsala och vår sjukvårdsregion. 

 

Länk till avdelning 30 B