Forskning och utbildning

dator

Forskning 
Hos oss bedrivs forskningsarbeten kontinuerligt inom astma, allergi, lungcancer, KOL och sömn. Vi deltar också i läkemedelsprövningar.

Vi behöver ofta hjälp av personer i olika forskningsprojekt. Om du är intresserad av att delta i forskning så kontakta gärna oss via nedanstående formulär. Du förbinder dig inte att delta utan bara att vi kan komma att tillfråga dig om det blir aktuellt.
Tyvärr har vi oftast inte möjlighet att betala ut någon ersättning för deltagande.

Utbildning
Akademiska sjukhuset är ett universitetssjukhus och i och med det tar vi emot olika kategorier av studerande, vilka kommer från grundutbildningar och specialistutbildningar inom de olika vårdprogrammen. Det kan hända att kandidater följer en läkare i hans/hennes arbete.
På Hjärt-lungmedicin och klinisk fysiologi har vi ett brett utbud av egna utbildningar och för många personalgrupper.

Namn:
Vill delta i forskning om:

Övrig information:
E-post:
Telefon/mobil: