Rökavvänjning

sluta röka

På avdelning 50E2 arbetar rökavvänjningsteamet.

Vi har grupper fortlöpande så att väntetiden ska bli så kort som möjligt. Vissa har också möjlighet att gå på friskvårdstid om arbetsgivaren tillåter detta.

Många är redan sjuka, men vi arbetar även förebyggande. På remiss kommer boende i hela länet och även utomlänspatienter. Inget remisstvång – man kan söka själv. Vi samarbetar bl.a. med ortopedkirurgin för att få patienter rökfria inför operation.

Nästa kurs startar måndag 5 mars 2018.
Tid: kl 15.30

Sluta-röka-kurser
Vi ses en gång i veckan, ca en timme/gång.
 
1:a träffen
Förberedelse inför rökstoppet

2:a träffen
Vi mäter kolmonoxid i utandningsluften. Information om nikotinersättning, råd & tips inför rökstoppet

3:e träffen
RÖKSTOPPSDAGEN!  Lungläkare deltar

4:e träffen
Diskussion runt första veckan, förväntningar, abstinens, biverkningar av nikotinersättning

5:e träffen
Diskussion om eventuellt återfall

6:e träffen
Kolmonoxid-mätning. Vinster med rökstopp

7:e träffen
Återfallsprevention. Dietist informerar

 

FacebookRökavvänjning Akademiska sjukhuset