Arbeta hos oss

arbetaSöker du ett varierande arbete där du får ge både akutsjukvård och palliativ vård så har du kommit rätt.

 
Hos oss har du möjligheten att följa lungcancerpatienter och deras anhöriga från utredningens början till vård i livets slut, att vårda akut sjuka KOL patienter med avancerad noninvasiv behandling samt få kunskap om sjukdomar som t.ex. sömnapné, lungfibros, cystisk fibros och TBC.

Som sjuksköterska hos oss har du möjlighet att arbeta både på avdelningen och på dagvården.

Som ny sjuksköterska är det viktigt att få en bra inskolning och handledning. Det kan vi erbjuda genom:

  • Personligt anpassad inskolning.
  • Löpande uppföljning och handledning.
  • Avdelningsundervisning varje vecka.


När det finns möjlighet uppmuntrar vi även till deltagande i kongresser och konferenser både nationellt och internationellt.

Om du är intresserad av att arbeta hos oss eller vill veta mer är du varmt välkommen att höra av dig!