Student

Välkommen till 50G/HIA som student!

Till oss på 50G kommer studenter från ett flertal olika utbildningar. Största antalet kommer från sjuksköterskeprogrammet där studenter från både termin två och tre gör sin verksamhetsförlagda utbildning, VFU hos oss. Vi har även undersköterskestudenter, läkarstudenter och studenter som läser en kurs i klinikorienterad farmaci. Vissa terminer har vi även utbytesstudenter från andra länder.

Introduktion

Inför VFU kontaktas avdelningen via mail eller telefon. Du som är sjuksköterskestudent skickar studeranderprofil via mail och du som är undersköterskestudent lämnar din när du kommer till avdelningen. Nödvändig praktisk information samt information om när du ska komma första dagen får du via mail tillsammans med ditt schema. Introduktionen på avdelningen sker oftast i samband med det första arbetspasset på avdelningen.

Schema och arbetstider

VFU:ns längd, antal timmar per vecka och upplägg i övrigt skiljer sig åt beroende på utbildningen och framgår av respektive studiehandledning. I de flesta fall ingår dag- och kvällsturer. Även några helgturer ingår i de flesta fall. För de kurser där avdelningen ansvarar för schemaläggningen finns ett schema klart en till två veckor innan start. Schemat skickas ut via e-post eller hämtas på avdelningen. Eftersom uppgifterna som lämnas i studerandeprofilen delvis ligger till grund för schemaläggningen vill vi gärna ha den så tidigt som möjligt. Arbetspassens längd kan variera något men en dagtur (A-tur) börjar alltid kl 6.45 och en kvällstur (C-tur) börjar kl 13.15.

Vi hälsar dig varmt välkommen till vår avdelning och hoppas att du skall få en lärorik samt givande och bra VFU hos oss.