Hjärtsjukdomar

Här bedrivs hjärtsjukvård för länsinvånare och regionvård för patienter från Södermanland, Västmanland, Dalarna, Gästrike-Hälsingland och Åland.

Utredning och behandling sker inom tre huvudinriktningar:

Arytmi: för dig med störningar i hjärtrytmen.

Hjärtsvikt: för dig med svår akut eller kronisk hjärtsvikt, klaffel eller pulmonell arteriell hypertension.

Ischemi: för dig med akut eller kronisk kranskärlssjukdom.