Rehabilitering

Du som drabbats av en handskada har ofta behov av rehabilitering för att återfå en så god handfunktion som möjligt. Vi som arbetar med detta är fyra arbetsterapeuter och fyra sjukgymnaster/fysioterapeuter som finns på handkirurgiska mottagningen. Du kommer till oss direkt via läkare på mottagningen eller vårdavdelningen. Vi har också ett nära samarbete med övrig vårdpersonal på mottagningen och vårdavdelningen.

Din rehabilitering påbörjas ofta direkt efter operation eller läkarbesök. Hur ofta du behöver besöka arbetsterapeut och/eller sjukgymnast/fysioterapeut avgörs individuellt, bland annat beroende på skadans eller operationens omfattning. Oftast räcker det med några besök på mottagningen, men i vissa fall behövs en intensivare rehabilitering en eller flera gånger per dag. Det finns möjlighet för dig som har långt att resa att bo på patienthotell eller att läggas in på vårdavdelningen. Stort ansvar läggs på dig när det gäller den dagliga träningen. Uppföljning görs efter behov.