Operationsplanering

Operationsplaneringen är bemannad av en sjuksköterska som planerar, bokar och samordnar operationer. Kallelsen till operationen får du vanligtvis 3-4 veckor före.
Läs noga igenom den broschyr som medföljer kallelsen.