Om verksamheten

Vårt uppdrag

Vi erbjuder specialistvård inom sluten och öppen vård med kompetens på djupet och samverkan på bredden.

Många patienter inom geriatriken har inte en sjukdom eller ett problem, utan många. Då räcker det inte med att behandla en sjukdom med ett läkemedel utan patienten behöver en kvalificerad helhetsbedömning.

Arbetet vid geriatriken bedrivs i interdisciplinära team där läkare, sjuksköterska, undersköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator, dietist, logoped och sekreterare bidrar med sin specifika kompetens med patienten i fokus.

 

 

Geriatrikens kunskapsområde är mångfacetterat och inbegriper vård och rehabilitering för äldre multisjuka patienter, demensutredning och behandling. Inom geriatriken bedrivs utbildning, forskning och kvalitetsutveckling.

Verksamheten bedrivs på två orter i Uppland: Uppsala (Akademiska sjukhuset) och Tierp (Tierps Vårdcentrum).