ST Geriatrik

På Akademiska sjukhuset erbjuder geriatriken specialistvård inom akut geriatrik, stroke-, ortoped- och öppenvårdsrehabilitering i Uppsala och Tierp (Norduppland). I Uppsala utförs minnesutredningar. I Norduppland bedrivs även avancerad sjukvård i hemmet.

Som ST-läkare erbjuds du 10 veckor forskningstid och åtta timmar schemalagd lästid/månad.

På geriatriken bedrivs framgångsrik forskning inom neurodegenerativa sjukdomar, epidemiologi och klinisk nutrition.