Hur går utredningen till?

Utredningen är individualiserad och omfattar alltid klinisk undersökning inklusive strukturerad anamnes från patient och anhöriga, testning av kognitiva funktioner, lab-prover och neuroimaging (CT). För yngre-äldre patienter med atypiska symptom görs en utvidgad utredning som kan innehålla utförlig neuropsykologisk testning, lumbalpunktion för analys av alzheimer-associerade protein (beta-amyloid, tau) i ryggmärgsvätskan, MR och PET.

Rita en klocka som visar 20 i 3

 bild på klocktest

Klocktest visar kognitiv dysfunktion.

 PET-bild på pannlober

PET visar lågt glukosupptag i pannloberna vid frontotemporal demens (FTD).