Hur gör jag om jag misstänker onormal glömska?


Närminnet och förmågan att plocka fram namn försämras normalt något med åren. Om du eller någon i din omgivning däremot märker en påtaglig försämring av minnet, tänkandet eller språket, och om detta påverkar dina dagliga aktiviteter, finns skäl att rådfråga läkare.

Kontakta din husläkare, eller kontakta minnes- och geriatrikmottagningen.