Välkommen till hem- och dagrehabilitering

Om hem- och dagrehabilitering
Hem- och dagrehabilitering vänder sig till patienter som behöver insatser från det geriatriska teamet då slutenvård inte är nödvändig. Rehabiliteringen ska bedrivas med hög intensitet utifrån patientens behov, i sjukhusets lokaler eller i hemmiljö under en begränsad tidsperiod.

Teamet består av läkare, sjuksköterska, undersköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator, logoped och dietist.

Team finns förutom på Akademiska sjukhuset även på Tierps Vårdcentrum.