Arbeta hos oss

GeriatrikenArbetet genomsyras av den geriatriska grundsynen vilket innebär att hänsyn tas till patientens totala vårdbehov.

Våra verksamheter finns i både Uppsala och Tierp. 

Läkare, sjuksköterska, undersköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, kurator, dietist, kurator och logoped arbetar i team.

Möjlighet finns till kompetensutveckling, individuella arbetstider och friskvård.