Välkommen till ödemmottagning

Fysioterapi på ödemmottagningen

Här arbetar tre sjukgymnaster som också är utbildade lymfterapeuter.

Vilka patienter tar vi emot?

Du med lymfödem remitteras till oss för bedömning, rådgivning och behandling. För att komma till oss behövs en läkarremiss.

De flesta vi träffar kommer hit till vår mottagning, men vi kan även bedöma eller behandla dig om du ligger inne här på sjukhuset.

Information om lymfödembehandling.

Hur du hittar hit:

  • Gå till ingång 78/79.
  • Kassa finns på entréplan ingång 79
    (ÖNH-mottagningens reception).
  • Ta därefter två trappor ner till kulvertvåning (KV), hiss finns.
  • Följ skyltning mot ödemmottagningen.

 

Att tänka på inför ditt besök

  • Du anmäler dig i kassan även om du har frikort. Ta också med legitimation.
  • Om du inte kan komma till ditt bokade besök måste du meddela oss senast 24 timmar före besöket. Det finns flera möjligheter att avboka på: 1177 Vårdguiden eller via telefon.
  • Observera att nybesök bara kan avbokas två gånger, efter det skickas remissen tillbaka till läkare som remitterat dig hit.