Information till dig som är personal

Hur bedrivs forsknings- och utvecklingsarbetet inom fysioterapin? 

Vi fysioterapeuter/sjukgymnaster på Akademiska sjukhuset arbetar alla medvetet och systematiskt utifrån bästa tillgängliga vetenskapliga faktaunderlag (evidens) och våra kliniska erfarenheter. För att göra detta arbetssätt tydligt har vi tagit fram dokument för hur vi ska behandla olika diagnosgrupper. Dessa kallar vi behandlingsriktlinjer.(öppnas i nytt fönster)

 

Klinisk forsknings- och utvecklingsgrupp (FoUU)

Vi som fysioterapeuter/sjukgymnaster deltar även i den klinisk forsknings- och utvecklingsgrupp (FoUU) som finns inom LFA, (Logopedi, Fysioterapi och Arbetsterapi). Det verksamhetsområde som vi organisatoriskt tillhör.

Syftet med gruppen är att stödja och stimulera utvecklingen av de arbetsmetoder som finns inom olika fysioterapeutiska verksamhetsområden. Det ska även underlätta utvecklingsarbetet bland medarbetarna.