För dig som är patient

Vi arbetar framför allt med patienter i sluten vård (alltså med patienter som är inlagda på sjukhuset), men vi arbetar även med öppenvård.

För öppenvårdsbesöken behövs en remiss från läkare som är knuten till Akademiska sjukhuset.

Hänvisningspil Öppettider