Bassängen vid ingång 85 flyttad på grund av renovering

Bassängen i ingång 85 stängs permanent i och med renovering. Bassängverksamheten har flyttats till Fyrishov från och med januari 2016.