Välkommen till fysioterapin

Aktuellt:

Bassängen i ingång 85 är stängd och bassängverksamheten har flyttats till Fyrishov.

Mer information finns här


Öppettider


Hänvisningspil Öppettider för självträning


Du behöver remiss
För att få din behandling här på mottagningen måste du ha en remiss från en läkare på Akademiska sjukhuset. Bor du i annat län finns det vid ett fåtal diagnoser möjlighet att besöka oss genom en specialistvårdsremiss eller valfrihetsremiss från läkaren på din hemort.

Sjukgymnasterna på ödemmottagningen tar emot remisser från alla remitterande läkare, även inom länet.

Organisation
Fysioterapin tillhör från och med 1 januari 2018 verksamhetsområde Rehabilitering och Smärtcentrum.

Vi bedriver både forsknings och utvecklingsarbete samt handleder fysioterapeutstudenter från Uppsala Universitet som du kan komma att träffa tillsammans med oss handledare.


Yrkestiteln sjukgymnast ändrades 1 januari 2014  till fysioterapeut. En del av sjukgymnasterna kommer att behålla sjukgymnast som yrkestitel även fortsättningsvis.

Hänvisningspil Se länk till Socialstyrelsen