Brännskadevård vid katastrofläge

Det är inte ovanligt att flera individer drabbas vid samma skadetillfälle. Vid större bränder med ett stort antal skadade bör följande övervägas.

  • Antalet brännskadeplatser är begränsat i Sverige. Med relativt kort varsel kan även brännskadeplatser i Finland, Norge och Danmark användas. Dessutom finns kontaktytor mot övriga brännskadeenheter i Europa som gör att ett stort antal platser snabbt kan bli tillgängliga. Logistiken att säkerställa transporter blir en dominerande arbetsuppgift som kan ta flera personers fulla arbetstid.

 

  • Professionell tidig sortering och prioritering av skadade är ytterst viktigt för att säkerställa att inga resurser används utan att resultatet bedöms vara meningsfullt. Eftersom den största kompetensen finns vid de enheter som rutinmässigt vårdar stora brännskador i landet bör någon av specialistläkarna vid sådan enhet tidigt transporteras till katastrofplatsen för att kunna prioritera optimalt.

 

  • Som underlag till prioriteringsbelut kan man använda tabell från Saffle et al, J Burn Care Rehabil 2005;26:478–482, i länken nedan.

 

 Triage beslutsunderlag för brännskadade baserad på förväntad överlevnad i relation till resursbehov