Praktisk information

 

Apotek

Närmaste apotek finns på Akademiska sjukhuset vid ingång 70.

Besök

Besökstiderna är fria för de närmaste. För övrigt rekommenderar vi att kontakta avdelningen innan besök. Möjlighet till övernattning finns, antingen inne på patientrummet eller i ett fristående rum utanför avdelningen som bokas genom personalen.

Blommor

 Med tanke på allergirisk undvik starkt doftande växter.

Husdjur

Husdjur får gärna komma på besök till Hospice. Bör hållas kopplade på avdelningen. Kontakta personalen med tanke på allergirisken.

Journal

Vid ditt besök på sjukhuset för personalen anteckningar om din sjukdom i en journal. Uppgifterna är sekretesskyddade, det vill säga de får inte lämnas ut. Personalen får bara läsa de uppgifter det behöver för sitt arbete.
Du kan själv beställa en kopia av din journal om du vill.

Kläder och skor

Avdelningen tillhandahåller kläder, men du kan också välja att använda dina egna kläder. Ta gärna med bekväma skor. Egna strumpor är också bra att ta med.

Levande ljus

Det är ej tillåtet med levande ljus med tanke på brandrisken.

Läkemedel

Ta med de läkemedel du använder till avdelningen - speciellt viktigt om du har ögondroppar, insulin, astmaspray eller licensläkemedel.

Mat 

Det finns automat med enklare rätter, glass och godis.

Närstående -
kontakt med avdelningen

Vi ser gärna att en och samma närstående sköter kontakten med avdelningen.

Om du inte är nöjd

Trots våra ambitioner uppstår ibland missförstånd och konflikter i vård och behandling. Om du har synpunkter eller klagomål ska du vända dig till avdelningschefen, verksamhetschefen för enheten eller divisionschefen. Du kan även vända dig till patientnämndens kansli.

Parfym

Många människor är överkänsliga mot parfym. Därför används inte parfymerade produkter på sjukhuset. Det är bra om också du som patient och närstående tar hänsyn till detta.

Post

Post till patienter adresseras patientens namn, Hospice, Palliativt centrum, Genetikvägen 1, 756 51 Uppsala.

TV, Internet/ Wifi

TV finns på alla patientsalar. Avdelningen erbjuder fri surf via trådlös uppkoppling. Nätverk: Lösenord finns på anslagstavla i dagrummet.

Recept

Läkemedelsrecept skickas elektroniskt via datorn. Medicinerna kan tas ut på vilket apotek som helst mot uppvisande av legitimation.

Rökning

Rökning kan endast ske på anvisade platser utomhus. Tobaksvaror går ej att köpa.

Telefon

Det finns möjlighet att få telefon vid sängen. Du betalar en fast dygns-avgift plus vanlig samtalstaxa. Mobiltelefon får användas på avdelningen och inne på salen.

Tolk

Du som patient eller närstående som har hörsel- eller talsvårigheter eller inte talar och förstår svenska så bra, har rätt till tolk. Om du behöver en tolk kan du eller ditt ombud meddela vårdpersonalen detta. Vi ser då till att en tolk finns på plats när du kommer. Tolkhjälpen är kostnadsfri för dig.

Tystnadsplikt

All personal (även studenter) har tystnadsplikt när det gäller patienternas sjukdomar och personliga förhållanden.

Undervisnings- sjukhus

Akademiska sjukhuset är ett undervisningssjukhus, vilket gör att du som patient kommer att möta frågvisa och intresserade personer som utbildar sig inom något av våra vårdyrken. Det kan kanske kännas besvärligt ibland, men tänk på att du som patient deltar som lärare i en viktig utbildning. Du har naturligtvis rätt att avstå om du så önskar utan att ditt omhändertagande påverkas.

Värdesaker
och pengar

Vi rekommenderar att du inte tar med dig dyrbara värdeföremål. En liten summa pengar alternativt bankkort kan vara bra att ha. Uttagsautomat finns ej. Möjlighet finns att låsa in mindre föremål som t ex mobiltelefon och plånbok, men större föremål som t.ex. bärbar dator får du själv ansvara för under vistelsen. Avdelningen ansvarar ej för kläder eller värdesaker.