Välkommen till Hospice!

Hospice är en avdelning för patienter i behov av specialiserad palliativ vård, dvs att lindra symtom av en obotlig sjukdom oavsett diagnos. Avdelningen har 12 vårdplatser och är belägen utanför sjukhusområdet.

Ordet hospice betyder gästfrihet, den relation som finns mellan värd och gäst. Vårt mål är att ge högsta möjliga livskvalitet med hänsyn till patientens behov och vården kännetecknas av värme, integritet och empati. 

Bild på matsalKännetecknande för Hospice är helhetssynen på människan, hög kvalificerad vård och omvårdnad samt stöd till närstående. Hos oss arbetar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, kurator, sjukgymnast, arbetsterapeut samt präst i team. Många i personalen är utbildade i smärta, samtalsmetodik, taktil massage och mycket annat när det gäller palliativ vård.

Bild på soffgrupp och bordBesökstiderna är fria för de allra närmaste. För andra besökare rekommenderar vi att kontakta avdelningen för överenskommelse om tid. Husdjur får gärna komma på besök till hospice.