Bild på entrén till Palliativt centrum

Palliativt centrum

Palliativt centrum har sammanlagt 12 vårdplatser för inneliggande vård (Hospice) och 50 platser för vård i hemmet (avdelningen för specialiserad hemsjukvård)

Centrumet består av tre avdelningar:
Avdelningen för specialiserad hemsjukvård (ASH)
Hospice

Palliativa konsultteamet