Forskning och utveckling

Tack vare vår frontlinjeforskning och stora patientmaterial får vi tidig tillgång till ny diagnostik och nya behandlingsmöjligheter. Vi kan erbjuda våra patienter speciellt utformad utvärdering som inkluderar karaktärisering av tumörbiologi, som i sin tur ger oss möjligheter till att individuellt anpassa behandlingen.

Våra kliniska studier av nya behandlingar (alfa-interferon, somatostatin analoger, radioaktivt märkta somatostatin analoger, etc) har visat att både överlevnad och livskvalitet hos våra patienter har förbättrats.