För dig som är remittent

Samtliga telefonförfrågningar sker via sjukhusets växel 018-611 00 00.

  • Interna remisser i Cosmic ställs till mottagande enhet Onkologisk endokrinologi.
  • Samtliga externa pappersremisser adresseras till:


Onkologisk endokrinologiska mottagningen
Ingång 78, 1 tr
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Länk till DocPlus (styrande dokument)