Välkommen till onkologisk-endokrinologiska avdelningen 78 D

Avdelningen har 16 vårdplatser och här utreds och behandlas patienter med neuroendokrina tumörer.

Personalen har en unik kompetens inom områdena endokrinologi, intern medicin och onkologi. Vi kan erbjuda unik diagnostik och behandlingsmöjligheter. I det kliniska omhändertagandet av våra patienter samarbetar vi med flera andra avdelningar såsom endokrinkirurgi, klinisk kemi, patolog, röntgen, onkolog, nukleärmedicin och pet-centrum.