ST onkologi

Här hittar du information om ST-utbildningen inom onkologi vid Akademiska sjukhuset.

Akademiska sjukhuset är ett av Sveriges ledande universitetssjukhus och betjänar två miljoner människor i Mellansverige.

Vi är en högt specialiserad verksamhet som långsiktigt fokuserar på forskning och utveckling. Som ST-läkare hos oss får du möjlighet att utveckla och utvecklas.

Som ST-läkare erbjuds du en fullständig specialistutbildning i onkologi. I samråd med ST-studierektorn och din kliniska handledare läggs en specifik utbildningsplan upp. Som ST-läkare roterar man mellan de olika tumörgrupperna med stöd av specialistläkare. Undervisning sker fortlöpande genom handledning av äldre kollegor, torsdagsseminarier, fredagarnas fallpresentationer och schemalagd undervisningstid en timme varje fredag. Här får du dessutom möjlighet att utvecklas genom handledning av medicinstuderande. 

Forskningsaktiviteten är mycket hög. Med närheten till universitetet öppnas stora möjligheter för dig att delta i forskning och utveckling på hög nivå.