Forskning och utbildning

På onkologen bedrivs forskning inom olika tumördiagnoser som bl a bröstcancer, gastrointestinalcancer, gynekologisk cancer, hjärntumörer, huvud-halscancer, lungcancer, lymfom, matstrupscancer, melanom, prostatacancer, njurcancer och urinblåsecancer.

Merparten av den kliniska och akademiska forskningen är knuten till vår egen kliniska forsknings- och utvecklingsenhet, KFUE. Forskningsaktiviteter blir därmed en naturlig del av den kliniska vardagen.