Videokonferenser/ Multidisciplinära konferenser (MDK)

Videokonferenser sker med olika sjukhus i regionen inom tumörgrupperna för bröst, esofagus-ventrikel, huvud/hals, kolorektal, lever, lymfom, melanom, pankreas och prostata. Läkare från regionens sjukhus kan delta via videolänk. Utöver detta genomförs multiprofessionella konferenser inom områdena till vilka man kan remittera.