Interna/externa remisser och förfrågningar

Samtliga telefonförfrågningar sker via sjukhusets
växel 018- 611 00 00.

Akuta interna och externa förfrågningar

 • Dagtid vardagar söks onkologens dagjour.
 • Jourtid söks onkologens kvällsjour.

 

Icke-akuta interna och externa förfrågningar

 • Dagtid hanteras dessa av dagjouren som vid behov förmedlar vidare till respektive tumörgrupp.
 • Interna remisser i Cosmic ställs till mottagande enhet onkologi.
 • Samtliga externa pappersremisser adresseras till:

  Onkologmottagningen ing 78
  Akademiska sjukhuset
  751 85 Uppsala

 

Palliativ vård

 • Interna remisser i Cosmic ställs till mottagande enhet Hospice.
 • Rådgivning avseende palliativ vård sker genom Palliativa konsultteamet.