Vårdgaranti och väntetider

Vårdgaranti

Vårdgarantin innebär att man ska få vård inom en viss tid. Den är en lagstadgad del av hälso- och sjukvårdslagen. Vårdgarantin anger inom vilka tidsgränser man ska erbjudas vård från landstinget eller regionen.

 

logo väntetider i vården

Webbplatsen innehåller för närvarande information om antalet väntande till ett urval av mottagningar, undersökningar eller behandlingar inom den specialiserade vården vid sjukhus och vissa öppenvårdsmottagningar utanför sjukhus.