Synpunkter på vården

Trots våra ambitioner uppstår ibland missförstånd och konflikter i vård och behandling. Om du har synpunkter eller klagomål ska du vända dig till avdelningschefen, verksamhetschefen för enheten eller divisionschefen.

Du kan även vända dig till Patientnämndens kansli för hjälp att föra fram dina synpunkter till vården och få svar på frågor.

Patientnämndens kansli
Landstinget i Uppsala län
Slottsgränd 2 A
Box 602
751 25 Uppsala
018-611 60 51 eller e-post patientnamnden@lul.se