Rökstopp inför strålbehandling

Att rökning innebär en risk för hälsan är allmänt känt. Många studier visar ett direkt samband mellan rökning och vissa typer av cancer. Forskning har också visat att det finns ytterligare risker vid rökning i samband med strålbehandling. Rökning påverkar syresättningen i kroppen negativt vilket gör att effekten av behandlingen minskar och biverkningarna blir fler. Att vara rökfri under behandlingstiden kan alltså ge en bättre och mer bekymmersfri behandling!

Råd inför rökstopp

Att förbereda sig är viktigt för att lyckas med ett rökstopp!

  • Bestäm ett datum
  • Bryt gamla vanor
  • Stärk viljan/motivationen
  • Stå fast
  • Tänk nytt
  • Ta en dag i taget, oftast behövs stöd från omgivningen.


Professionell hjälp per telefon är ett bra stöd som hjälper många. Det är gratis att ringa
 Sluta röka-linjen 020-84 00 00. 

Det finns även olika appar till smartphones och surfplattor som ger tips och råd inför och under rökavvänjningen. Med hjälp av apparna kan du också följa dina framsteg och se hur din hälsa och ekonomi förbättras.

Lycka till!