Diagnos och behandling

Inom modern cancervård är det vanligt att man kombinerar olika behandlingsmetoder. De tre vanligaste är kirurgi, kemoterapi (behandling med cellgifter) och strålbehandling.