Praktisk information inför din vistelse hos oss

Anhöriga -
kontakt med avdelningen

Vi ser gärna att en och samma anhörig sköter kontakten med sjukhuset.

Apotek

Finns på bottenvåningen ingång 70.

Blommor

På grund av allergier gäller förbud avseende krukväxter och för starkt doftande snittblommor på avdelningarna.

Journal

Vid ditt besök på sjukhuset för personalen anteckningar om din sjukdom i en journal. Uppgifterna är sekretesskyddade, det vill säga de får inte lämnas ut. Personalen får bara läsa de uppgifter det behöver för sitt arbete.
Du kan själv beställa en kopia av din journal om du vill.

Kläder och skor

Avdelningen tillhandahåller kläder under hela vårdtiden. Medtag stadiga inneskor att gå i under sjukhusvistelsen. Egna strumpor är också bra att ta med.

Läkemedel

Ta med de läkemedel du använder till avdelningen - speciellt viktigt om du har ögondroppar, insulin, astmaspray eller licensläkemedel.

Om du inte är nöjd

Trots våra ambitioner uppstår ibland missförstånd och konflikter i vård och behandling. Om du har synpunkter eller klagomål ska du vända dig till avdelningschefen eller verksamhetschefen för enheten. Du kan även vända dig till patientnämndens kansli.

Parfym

Många människor är överkänsliga mot parfym. Därför används inte parfymerade produkter på sjukhuset. Det är bra om också du som patient och anhörig tar hänsyn till detta.

Post

Post till patienter adresseras patientens namn, Akademiska sjukhuset, avdelningens namn, 751 85 Uppsala

TV, Internet/ Wifi

TV finns på vissa av patientsalarna samt i dagrummet. Sjukhuset erbjuder fri surf via trådlös uppkoppling.
Nätverk: Akademiska Lösenord: sjukhuset.

Recept

Läkemedelsrecept skickas elektroniskt via datorn. Medicinerna kan tas ut på vilket apotek som helst mot uppvisande av legitimation.

Rökning

Sjukhuset är rökfritt. Rökning kan endast ske på anvisade platser utomhus. Tobaksvaror går ej att köpa på sjukhusområdet.

Telefon

Mobiltelefon får användas. Det finns även en patienttelefon att låna för utgående samtal. Tänk dock på dina medpatienter och använd helst ljudlös mellan kl 20-10.

Tolk

Du som har hörsel- eller talsvårigheter eller inte talar och förstår svenska så bra, har rätt till tolk. Om du behöver en tolk kan du eller ditt ombud meddela vårdpersonalen detta. Vi ser då till att en tolk finns på plats när du kommer. Tolkhjälpen är kostnadsfri för dig.

Tystnadsplikt

All personal (även studenter) har tystnadsplikt när det gäller patienternas sjukdomar och personliga förhållanden.

Undervisnings- sjukhus

Akademiska sjukhuset är ett undervisningssjukhus, vilket gör att du som patient kommer att möta frågvisa och intresserade personer som utbildar sig inom något av våra vårdyrken. Det kan kanske kännas besvärligt ibland, men tänk på att du som patient deltar som lärare i en viktig utbildning. Du har naturligtvis rätt att avstå om du så önskar utan att ditt omhändertagande påverkas.

Värdesaker
och pengar

Vi rekommenderar att du inte tar med dig värdeföremål som t.ex. smycken och klocka. Pengar alternativt bankkort kan vara bra om du ska ta ut dina mediciner eller behöver åka sjukresa när du ska åka hem. Möjlighet finns att låsa in mindre föremål som t.ex. mobiltelefon och plånbok, men större föremål som t.ex. bärbar dator får du själv ansvara för under vistelsen. Avdelningen ansvarar ej för kläder eller värdesaker.

Vårdtid

Vårdtiden varierar beroende på vilken behandling du ska genomgå. Fråga läkaren eller ansvarig sjuksköterska vad som gäller för just dig.