Avdelningar

Onkologens vårdavdelningar 78 B och 78 C finns på sjukhusområdet och du hittar oss via ingång 78. Där finns även kiosk och cafeteria som också serverar lättare maträtter. Bankomat finns i anslutning till entrén ingång 70.

Hospice är beläget utanför sjukhusområdet vid Palliativt centrum. Här bedrivs specialiserad palliativ vård med fokus på symtomlindring och livskvalitet samt stöd till anhöriga.

Våra avdelningar bedriver förutom basal sjukvård även högspecialiserad vård för Uppsala läns invånare, patienter från vår sjukvårdsregion och i vissa fall från övriga Sverige och utlandet.

På avdelningarna arbetar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och sekreterare. I teamet finns även kurator, sjukgymnast och arbetsterapeut. Vårt mål är att patient och närstående ska känna sig trygga och väl omhändertagna. Vi bedriver ett aktivt utvecklings- och omvårdnadsarbete inom flertalet områden t.ex. smärta, sårvård, trycksår och vårdhygien.