Att arbeta hos oss på onkologen

Vi utreder och behandlar olika maligna tumörsjukdomar på remiss från andra verksamhetsområden och sjukhus samt bedriver specialiserad palliativ vård. Arbetet är varierande och lärorikt och vår intention är en ständig påfyllnad av kunskaper och kompetens. Hos oss bedrivs utbildning av flera olika yrkesgrupper samt forskning om tumörsjukdomar och dess nya behandlingar. Vi har ett nära samarbete med alla yrkeskategorier.

Verksamhetsområde onkologi består av:


Inskolning
är individuellt anpassad beroende på profession samt tidigare erfarenhet. 

Kompetensutveckling erbjuds såväl internt som externt och för dig som är intresserad finns det möjlighet att rotera mellan våra avdelningar. För sjuksköterskor har vi en kompetensmodell. Läs mer om utveckling och utbildning inom verksamhetsområde onkologi. 

Läs mer om att arbeta på Strålbehandlingsavdelningen och Hospice.

Om du vill veta mer, komma på ett studiebesök eller hospitera är du välkommen att kontakta någon av oss avdelningschefer!