Onkologi

Onkologen utreder och behandlar olika tumörsjukdomar på remiss från andra kliniker och sjukhus. Vi erbjuder flera olika typer av cellgifter, antikroppar och andra läkemedel. Inom den palliativa vården erbjuder vi högkvalificerad vård och omvårdnad samt stöd till anhöriga.

Vi bedriver utbildning av flera olika yrkesgrupper och forskning om tumörsjukdomar och nya behandlingar.

Onkologen har två vårdavdelningar och två öppenvårdsenheter med olika inriktning:
 Dagvårdsavdelning för blod- och tumörsjukdomar
 Onkologavdelning 78 C
 Onkologmottagningen
 Onkologisk dagvårdsavdelning (ODA)