Ny EU-förordning

En ny EU-förordning ska ge effektivare beslutsväg för kliniska prövningar och bättre förutsättningar för effektiva samarbeten inom Life Science i Sverige. I en rapport den 3 maj till regeringen presenterar Läkemedelsverket och etikprövningsnämnderna en gemensam samarbetsstruktur som är anpassad till det nya regelverket.

Europeiska rådet har beslutat om en ny förordning för kliniska prövningar. Med anledning av det fick Läkemedelsverket och de sex regionala etikprövningsnämnderna i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag för en gemensam samarbetsstruktur.

I det nu gällande regelverket får sponsorn, den som ansöker om tillstånd för klinisk läkemedelsprövning, separata beslut från Läkemedelsverket och etikprövningsnämnden.
De nya reglerna innebär i korthet att sponsorn skickar in sin ansökan i en gemensam EU-portal och i varje land fattas sedan endast ett beslut per ansökan.

- Den nya modellen ger ökad tydlighet, effektivare beslutsväg och därmed bättre förutsättningar för life science, säger enhetschef Gunilla Andrew-Nielsen på Läkemedelsverket.

Läs mer och ladda ner rapporten