Klinisk forsknings- och utvecklingsenhet (KFUE)

Kliniska forsknings- och utvecklingsenheten (KFUE) planerar och genomför klinisk forskning inom verksamhetsområdet Blod- och tumörsjukdomar. I uppdraget ligger att spela en aktiv roll i att stimulera och attrahera akademisk och industrisponsrad forskning. Vi samarbetar och genomför studier av hög kvalitet i linje med gällande lagar och riktlinjer. Idag pågår cirka 130-140 kliniska studier i olika faser inom onkologi, hematologi och onkologisk endokrinologi.

Visionen är att vara en ledande klinisk prövningsenhet som skapar största möjliga värde för patienten och är ett självklart val för våra partners och uppdragsgivare.

Inom KFUE finns en samlad dokumenterad formell kompetens och en gedigen erfarenhet av att planera, starta upp och genomföra kliniska studier vilket vi gjort sedan starten hösten 2000.